14 de gener de 2022

   MOSAIC DE CANET
Canet d'en Berenguer.
Gener de 2022.

És una obra de 130 x 130 cm realitzada amb terra de diferents llocs del terme de Canet d’en Berenguer sobre fusta. Una composició en quadrícula formada per 676 peces quadrades de 5 x 5 cm que evoquen els  antics mosaics de taulells hidràulics tan populars a primeries del segle XX  i encara presents en algunes cases dels nostres pobles.

La idea va sorgir el 2021 durant una conversa amb Cèsar Gargallo, aleshores regidor de cultura a l’Ajuntament de Canet, a partir de dos treballs anteriors:Terres de la Vall i Mosaic del País Valencià.

En un principi estava pensat per a ser col·locat a l’entrada del futur museu etnològic.


Mosaic de Canet
130 x 130 cms
Terra, arena i làtex sobre fustaLes terres
32 x 28 x 8 cm

Primerament calia decidir de quins llocs agafar la terra. Vaig pensar a fer-ho de cada una de les partides però quedava curt  perquè només en són sis i resultava cromàticament monòton. Vaig resoldre emprar també terres d’altres llocs significatius com ara la platja, el riu, alguns camins i sendes...

Vaig començar un procés previ de recerca de mapes, per a tindre molt clara la situació de cada zona i també la toponímia corresponent.El primer inconvenient en què em vaig topar era que, a diferència dels casos anteriors, el color era massa repetitiu. Hem de tindre en compte que no és el mateix les terres d’una comarca o de tot un país que les d’un sol poble amb un terme relativament menut i amb una situació quasi de monocultiu com és el nostre. De seguida vaig veure que només destacava per contrast l’arena de la mar (això estava bé perquè expressava la contraposició entre els dos nuclis de població). Calia d’alguna manera accentuar la diversitat cromàtica i vaig decidir jugar amb un efecte que ja havia experimentat altres vegades: l’efecte terra mullada-terra seca per a provocar almenys un canvi de tonalitat. Així és com ho vaig fer.

El segon ha sigut que al nostre poble queda poca terra. Durant dècades, els canetencs hem ignorat (si no menyspreat) el nostre patrimoni, tant l’urbanístic com el rural. Hem desfet sense massa miraments el llegat històric, mediambiental i paisatgístic. En començar  a recórrer pam a pam el terme podem constatar que hi ha poques zones accessibles. És evident, que al llarg de les darreres dècades, la construcció ha anat envaint l’espai que abans era de cultiu. A més, actualment gran part dels horts estan tancats i no s’hi pot accedir lliurement. Finalment, la majoria de camins i sendes han sigut asfaltats i només es pot recollir la terra dels marges… i el mateix ha passat amb les séquies.

El plantejament, amb aquestes limitacions, m’ha portat a la conclusió que el millor seria fer un retrat del Canet d’ara mateix, amb el que queda d’horta i de mar. Un retrat que vol expressar el moment actual del poble, remarcant els noms que encara conservem; una toponímia preciosa que caldria mantenir com un tresor. No és un retrat exhaustiu, no estan totes les zones, però tampoc cal. Com ja he dit, les terres són similars i acabaria sent massa repetitiu. En la selecció han comptat de manera definitiva els records vitals de l’autor, els indrets de la memòria personal.

 

El procediment de realització ha sigut el mateix que en les dues obres abans esmentades: recollir terra dels diferents llocs del terme, netejar-la, garbellar-la i utilitzar-la com a pigment que, mesclat amb el corresponent aglutinant, conforma la pintura. 


FOTOS DEL PROCÉS


No voldria deixar d’agrair l’ajuda que he rebut per part d’amics i institucions del poble que, en diferents aspectes, han col·laborat i assessorat per a fer possible el Mosaic: Ximo Pons, Àngel Cruz, la Comunitat de regants, Julio Ballester, el Gabinet de Normalització Lingüística, Carme Antoni, Miquel Llusar, Francesc Sequeira i Cèsar Gargallo.

 

 Ací està, doncs, aquest Mosaic, que vol representar la pell de Canet, perquè com diu Vicent Andrés Estellés: La terra té un color com un color de cos humà. (Del poema Temps a/de Benimodo, I. Llibre segon.)

I voldria recordar amb orgull que aquest gran poeta va dedicar uns versos al nostre poble en la seua obra Mural del País Valencià.


Pasqual Gomes, Canet 2022                                        CANET D’EN BERENGUER


                                Passen, amb rams, els vaixells per la mar.

                                Veles e vents, barques dels pescadors

                                amb rams de llum penetrant les fondàries,

                                aventurant les cançons i les xarxes,

                                cantant, cantant amb braons a la proa,

                                cantant la nit i celebrant el dia,

                                cantant l’amor com la garba fecunda!

                                L’aigua, la sal, la venturosa escuma.
            Vicent Andrés Estellés
            MURAL DEL PAÍS VALENCIÀ
            Volum II. Es desperta la terra. Pobles
            El Camp de MorvedreFotos del Mosaic al saló de plens