5 de desembre del 1990

GALERIA PUCHOL
València
Desembre de 1990