13 de març del 2003

QUADRES
ESPAI COVES DEL BATÀ. 
Paterna.
Del 13 al 29 de març de 2003