18 de maig del 1989

FESTIVAL INTERNACIONAL D'ORQUESTES JUVENILS 
CARTELL PALAU DE LA MÚSICA
1989