24 de març de 2011

"EN COL.LABORACIÓ"
GALERIA DEL PALAU
València
24 de març de 2011


FOTOS

"EN COL.LABORACIÓ. PASQUAL I COMPANYIA"
GALERIA DEL PALAU, VALÈNCIA
C/ Palau 10
Del 24 de març al 29 d'abril de 2011
Al llarg de tots aquestos anys que porte pintant, sempre ha estat per a mi indispensable, per tal d'aprendre i tirar endavant, el recer amb els amics i els companys de professió.  Aquest contacte, en ocasions, de manera intermitent i per diversos motius, ha quallat en obres conjuntes, treballades en mútua col·laboració.
Ara, si més no, la present exposició no és cap altra cosa que un compendi de totes aquestes obres que configuren un aspecte important de la meua producció i que reflecteixen la generositat dels qui han col·laborat per cedir-me el seu saber fer, el seu temps i, sobretot, per regalar-me la seua amistat.
Així mateix vull expressar la meua gratitud a Trini Hernández, de la Galeria del Palau, no tan sols per haver muntat l'exposició,  sinó també per haver fet seu aquest projecte.

Gràcies a tots.

Pasqual Gomes