5 d’agost de 1982

MOSTRA DE PINTURA JOSEP DE RIBERA
XÀTIVA
Agost 1982