5 de maig del 2010

QUADRES
CMC LA MERCÉ
Plaça de la Mercé s/n. Borriana
Del 5 de maig al 13 de juny de 2010
prorrogada fins el 23 de juliol (dissabtes i diumenges tancat)


L’obra de Pasqual Gomes planteja la cohabitació en un mateix espai (el del quadre) de dues corrents artístiques diverses, quan no oposades: la matèrica i la geométrica. I ho fa interseccionant les textures i les imatges que ha trepitjat de menut: l’arena de la platja i les rajoles i mosaics de les cases populars mediterrànies, com a metáfora d’allò viscut.

Per a la present exposició, s’ha fet una selecció d’obres de carácter modular, mostrant-se, per primera vegada d'aquesta forma, una línia de treball que, des del 2000 fins ara, apareix de manera intermitent com a part d’un conjunt més ample en la pràctica pictórica de l’autor. Es tracta d’una sèrie de tríptics, quadríptics i políptics que plantegen la repetició con un element fonamental de la composició.


QUADRES
CMC LA MERCÉ
Borriana
5 de maig 2010


FOTOS


Fotos: Rafa Marañón