5 de maig de 2010

QUADRES
CMC LA MERCÉ, BORRIANA
Plaça de la Mercé s/n.
Del 5 de maig al 13 de juny de 2010
prorrogada fins el 23 de juliol (dissabtes i diumenges tancat)


L’obra de Pasqual Gomes planteja la cohabitació en un mateix espai (el del quadre) de dues corrents artístiques diverses, quan no oposades: la matèrica i la geométrica. I ho fa interseccionant les textures i les imatges que ha trepitjat de menut: l’arena de la platja i les rajoles i mosaics de les cases populars mediterrànies, com a metáfora d’allò viscut.

Per a la present exposició, s’ha fet una selecció d’obres de carácter modular, mostrant-se, per primera vegada d'aquesta forma, una línia de treball que, des del 2000 fins ara, apareix de manera intermitent com a part d’un conjunt més ample en la pràctica pictórica de l’autor. Es tracta d’una sèrie de tríptics, quadríptics i políptics que plantegen la repetició con un element fonamental de la composició.
OBRES

 "Fragments del Cabanyal" 2009/10
Nombre variable de peces de 40 x 40 cms.


 "El Cabanyal 2010" Fet amb col.laboració amb Vicent Esquer 
Tríptic 180 x 60 x 3


 "Barcelona" 2006
Quadríptic 180 x 50 x 4


 "Restes de mur (Manises)" 2007
Tríptic 200 x 65 x 3


 "Sòl d'aigua i arena" 2000
Tríptic 125 x 50 x 3


 "Enrajolat 6" 2000
Tríptic 180 x 45 x 3


FOTOS EXPOSICIÓFotos: Mateo Gamón


ENLLAÇOS