19 d’abril del 2005

QUADRES
SALA D'EXPOSICIONS DE LA CAIXA RURAL
Torrent
Del 19 al 29 d'abril de 2005