15 de novembre del 2013

PALMERES AL BOTÀNIC DE VALÈNCIA
PROGRAMA DE MÀ
València
novembre 201312 de setembre del 2013

CORRESPONDÈNCIES
EN COL.LABORACIÓ AMB EDUARD IBÁÑEZ
CASA ELIZALDE, Barcelona
12 de setembre de 2013


FOTOS

CORRESPONDÈNCIES
EN COL.LABORACIÓ AMB EDUARD IBÁÑEZ
CASA ELIZALDE, Barcelona
Del 12 de setembre al 5 d'octubre de 2013


Aquesta exposició és el resultat del treball realitzat en comú, dins d'un ambiciós projecte de col·laboració iniciat en 2005, pels artistes Eduard Ibáñez i Pasqual Gomes, amb l'objectiu d'establir un mestissatge entre fotografia i pintura com a camp d'investigació plàstica, on convergeixen, en un constant diàleg, els llenguatges i pressupostos conceptuals i estètics desenvolupats per separat per tots dos artistes.
     
La Fotografia, com a manifestació artística, no ha estat mai aliena a la Pintura, ni viceversa; al contrari, des de la invenció de la primera, la col·laboració i influència mútua ha estat permanent. Així ho demostra la gran quantitat d'obres realitzades fonamentalment en el període de les Avantguardes Històriques del segle passat, on la íntima relació entre pintura i fotografia va afavorir un nou escenari d'experimentació artística i va possibilitar la col·laboració entre artistes, en un encreuament d'interessos estètics compartits.

A la sèrie que ara es presenta a la Casa Elizalde, hi ha una aproximació a l'informalisme matèric, proper a l'abstracció, sustentat per la rotunditat de les formes pétries i rocoses. La part pictòrica en cadascuna de les obres no actua com a mímesi d’allò fotogràfic, sinó que hi conviu, aportant nous suggeriments formals mitjançant la complementarietat de textures en arrossegaments, taques i recorreguts cromàtics.

Tot això ha permès a E. Ibáñez i P. Gomes reflexionar al voltant de la cohabitació entre pintura i fotografia, de les diferents maneres de representar la realitat, representacions que sempre són residuals i que, com el seu mateix títol indica, són “Correspondències” de la realitat primigènia de la qual parteixen. Per tant, el treball realitzat en aquesta col·lecció d'obres, suposa el reconeixement que aquestes representacions no són unívoques sinó múltiples i, sobretot, que poden conviure en un mateix espai, el del quadre.

27 de juny del 2013

VISIONS
FONS D'ART D'ULLS DEL MÓN
GALERIA JOAN GASPAR
Barcelona.
Del 27 de juny al 24 de juliol de 2013
7 de juny del 2013

COL·LECTIVA
GALERIA DEL PALAU
València
7 de juny de 2013


FOTOS


25 de maig del 2013

CORRESPONDÈNCIES
HOMENATGE A MIQUEL GUILLEM
SALA ELS PORXETS. Sueca.
2013