31 de març del 2021

  TEMPS D'ARENA
CASA DELS LLANO
CENTRE CULTURAL. Canet d'en Berenguer.
31 de març de 2021.

11 de març del 2021

   MOSAIC DEL PAÍS VALENCIÀ
SALA DE EXPOSICIONS CCC OCTUBRE.
València 
11 de març de 2021.

Amb la família de V. A. Estellés