11 de març del 2021

   MOSAIC DEL PAÍS VALENCIÀ
SALA DE EXPOSICIONS CCC OCTUBRE.
València 
11 de març de 2021.

Amb la família de V. A. Estellés
Fotos: Prats i Camps