11 de març de 2021

   MOSAIC DEL PAÍS VALENCIÀ
SALA DE EXPOSICIONS CCC OCTUBRE.
VALÈNCIA 
11 de març de 2021.


Amb la família de V. A. Estellés
Fotos: Prats i Camps