3 de març del 1999

 GALERIA DEL PALAU
València
Del 3 al 31 de març de 1999