19 d’octubre del 1985

INTERART
València
Del 19 al 27 d'octubre de 1985

6 d’abril del 1985

PORTADA REVISTA
CENTRE D'ESTUDIS DE LA PLANA
Castelló
Abril-juny 1985