19 d’octubre de 1985

INTERART
VALÈNCIA
Del 19 al 27 d'octubre de 1985

6 d’abril de 1985

PORTADA REVISTA
CENTRE D'ESTUDIS DE LA PLANA
CASTELLÓ
Abril-juny 1985