19 d’octubre del 1985

INTERART
València
Del 19 al 27 d'octubre de 1985