19 d’octubre de 1985

INTERART
VALÈNCIA
Del 19 al 27 d'octubre de 1985