10 de gener de 1997

GALERIA DEL PALAU
Del 10 de gener al 1 de febrer de 1997