10 de gener del 1997

GALERIA DEL PALAU
València
Del 10 de gener al 1 de febrer de 1997