2 de maig del 2012

"EL CABANYAL"
EN COL.LABORACIÓ AMB VICENT ESQUER
CA REVOLTA
Carrer Santa Teresa 10. València
Del 2 al 19 de Maig de 2012


La present exposició és fruit de la nostra estima i preocupació pel barri del Cabanyal. Està formada per obres realitzades des de 2010 fins ara. Unes han estat treballades en conjunt i altres individualment. No hem fet cap planificació al respecte, han anat sorgint així al llarg d’aquestos dos anys. Algunes d’elles ja han sigut mostrades en anteriors exposicions.
La majoria de les composicions s’articulen a partir de quadrícules basades en les de les façanes tradicionals, que donen a l’arquitectura popular de la zona un aspecte únic. Quant als materials emprats (papers, arena, plàstics, rajoles,…) hem procurat que provinguen pràcticament tots del propi barri. No és casual que la major part siguen collages. Per una banda, aquesta és una tècnica que tots dos hem experimentat i utilitzat des de sempre. Per una altra, té un aspecte metafòric en el sentit de barri com a collage de persones, carrers, cases, materials, actituds…
Tampoc no és casual que tota l’exposició es conforme basant-se en conceptes com la fragmentació i el reciclatge. És la nostra manera de definir, des d’un punt de vista plàstic, el Cabanyal. És l’expressió d’un espai castigat, trencat i fragmentat i, malgrat això, encara viu, resistint i amb restes de bellesa més que suficients per a meréixer ser rehabilitat i sobreviure. Ben coneguda és la problemàtica de la zona i la degradació  programada a la qual ha estat sotmesa al llarg dels anys per part dels poders polítics de la ciutat. Una política que inclou atacs i amenaces constants, impensable en qualsevol ciutat civilitzada.
Al mateix temps, és admirable la lluita d’una bona part dels veïns contra aquestes accions, en favor de la supervivència del barri com a espai de convivència i per  la preservació del seu traçat i la seua personalitat pròpia. Volguérem que aquesta exposició, en centrar l’atenció sobre certs aspectes estètics del barri, fóra un gra de sorra per a contribuir a mantindre viva la lluita contra tanta especulació i tanta barbaritat.

Vicent Esquer i Pasqual GomesOBRES

"Collage del Cabanyal" 2010
Tríptic 180 x 60 cms x 3. Paper, pintura i sorra/fusta.


"Fragment de façana 1" 2012
130 x 80 cms. Paper i pintura / cartró


"Fragment de façana 2" 2012
130 x 80 cms. Paper i pintura / cartró


"Ales i ones" 2012
Díptic 165 x 90 cms x 2. Paper i pintura / cartró.


"Trencament" 2012
100 x 100 cms. Paper i cartró / fusta


"Deconstrucció" 2012 
50 x 50 cms. Plàstic / fusta


"Esquinçament" 2012 
50 x 50 cms x 2. Paper I pintura / fusta


"Sense títol" 2012 
50 x 50 cms. Collage i acrílic / fusta


"Sense títol" 2012 
50 x 50 cms. Collage i acrílic / fusta


"A. V. B. I. " 2012
Díptic 86 x 93 cms. x 2. Collage i acrílic / fusta


"Fragments de Cabanyal" 2010
Políptic 40 x 40 cms x 40. Pintura i sorra / fusta.


Fotos: Mateo Gamón