8 de gener del 2004

 GALERIA DEL PALAU
València
Del 8 de gener al 6 de febrer de 2004