2 de febrer del 2001

CASA DE CULTURA
Puçol
Del 2 al 18 de febrer de 2001
OBRES

     
           Mosaic                                                                 Enrajolat
       100 x 100 cm.                                                         130 x 100 cm.


  
Enrajolats 1. 2 i 3
100 x 100 cm.


Sòcol de sorra (diptic)
100 x 200 cm.


Restes de sòl (diptic)
100 x 150 cm.