27 de juny de 1992

GALERIA PUCHOL
VALÈNCIA
juny-juliol de 1992